Faaliyetlerimizin tümü 3.kişi Mali Mesuliyet Sigortası ve Mesleki Kaza Sigortası kapsamamında yürütülmektedir. Karşılaşılması arzu edilmeyen ancak olası tüm zarar ve ziyan bu sigortalar kapsamında giderilmektedir.