Zararlılarla mücadele ve kontrol yöntemleri bir halk sağlığı hizmetidir. Etkin ve sağlıklı bir mücadele için; halk sağlığında uzmanlık ve tecrübe, ensektisit bilgisi, haşere biyolojisi, uygulama teknikleri,insan sağlığına etkileri ve bununla beraber güvenilirlik ve sorumluluk almak gerekir. Bu yeterliliğe ve güvene halk sağlığı dalında uzmanlaşmış ve tecrübesi olan kuruluşlar sahip olabilir.Uçan ve yürüyen pek çok haşereşe,yüzyıllar boyunca gerek vektör olarak gerek taşıdıkları bulaşıcı hastalıklar veya doğrudan etkileri(ısırma,kaşındırma,alerji,zehirlenme v.s.) oluşturdukları ekonomik zararlar nedeni ile insanları rahatsız etmişlerdir ve etmeye de devam etmektedirler.1940’lı yıllarda DDT’nin keşfi ve insektisidal (Böcek öldürücü) etkisinin belirlenmesi ile başlayan bilimsel Haşere Kontrol Çalışmaları, günümüzde de değişik kuruluş ve organizasyonlar tarafından önemle sürdürülmektedir.

 

Firmamız; profesyonel olarak ilaçlama hizmeti almayı düşünen tüm kuruluşlar için ücretsiz danışmanlık yapmaya,ülkemiz insanı ve ekonomisi için herzaman efor sarf etmeye hazır konumdadır. 2011 yılından bu yana dinamik ve istikrarlı bir gelişme trendi izleyen Kardem,hızlı değişimlerin yaşandığı Çevre sağlığı ve Halk Sağlığı hizmetleri sektöründe deneyimli kadroların yönetiminde yüksek teknolojik standartları takip etmektedir.

 

Uygulamalarımızda, yüzyılımızın en iyi ve en doğru teknolojilerini WHO, , HACCP, ISO, TSE.Gıda Kodeksi ve Sağlık Bakanlığı mevzuatlarna uygun olarak kullanmaktayız. Çevre Sağlığı ve Halk Sağlık Hizmetleri alanlarında total çözümler sunan Kardem, Çevre Sağlığının öneminin düşük olduğu Ülkemiz’de ”Toplam Kalite Yönetimi ” çerçevesinde sağladığı hizmetleri sürekli geliştirmektedir.T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren ”Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik”Gereğince Haşere mücadele işleri yapan firmalar hakkında yeni düzenlemeler getirilmiş ve belirli bir standartta bağlanmıştır.Bu standartların işyeri açısından önemi yapılacak Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Gıda işletmesi denetimlerinde yüksek puan almanızı sağlayarak cezai işlem görmenizi ortadan kaldırılacaktır.Bu risk T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Ek2 Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler üreten iş yerlerine ait Kontrol ve denetim formunda bulunan ‘D zararlı mücadelesi’ metni; ‘E ham madde ve yardımcı katkı maddeleri’1.bendinde bulunan şartlar yerine getirilmediği taktirde cezai işlem müeyyidesi getirilmiştir.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ‘nın 30 Mart 2005 tarih ve 25771 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren Gıda ve Gıda ile teması bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi,kontrolü ve denetimi ile işyeri sorumluluklarına dair yönetmelik’gereğince işletmelerin düzenli olarak haşere mücadele ve kontrol işlemlerini yaptırması gerekmektedir .

 

Haşere ilaçlama dendiğinde akla ilk gelen dayanılmaz ilaç kokuları,maskeli elemanlar,ilaçlanan yerin saatlerce hatta günlerce terkedilmesi, havalandırılıp özel temizlik yapılması gibi istenmeyen durumlar akla gelmektedir.Çoğu zaman evimizin işyerimizin terkedilmesini veya işyerimizde çalışmaya ara verilmesinin istenilmesine karşılık yapılan bunca fedakarlığın sonucundahaşerelerin kısa zaman sonra populasyonlarının çoğalması ve tekrar görülmesi ile bulunduğumuz ortamda kullanılan kimyasalların bırakacağı toksit partakülleri düşünüldüğünde insanlarımız ilaçlamadan vazgeçip haşerelerle yaşamayı tercih etmektedir.

 

Kardem olarak bu durum ve olayların yaşandığı sektörümüzde kişi ve kurumların bizi tercih etmesindeki birkaç neden şunlardır: profesyonel yönetim anlayışı, eğitimli ve deneyimli servis elemanlarıyla, haşere mücadelesinde kullanmış olduğumuz ilaçlar WHO ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olup profesyonel kullanımda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz etmemekle beraber ( leke, koku) bırakmadığından ilaçlanan mekanların terk edilmesi havalandırılması ve işyerlerinde üretime ara verilmesi söz konusu değildir.Yüksek kalite standartlarındaki hizmetleri,kullanıcı gereksinimlerine uygun doğru alternatifleri,açık-yetkin yaklaşımı,şartlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun dökümante ve raporlama sistemi ,global normları ve koşulsuz müşteri memnuniyetini genel ilkeler halinde kabul ederek çalışmalarını sürdürmektedir.Kardem bu temel yaklaşımları ve kurumsal değerleri doğrultusunda ,bireysel ve kurumsal müşterilerinin değişik taleplerini karşılayan bilimsel çalışma anlayışı,detaylandırılmış çalışma programları ve organizasyon yapısı ile Çevre Sağlığı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Sektörüne yapmış olduğu ve yapacağı katkılarla liderlik yolunda ilerlemenin gururunu taşımaktadır