Profesyonel mücadele ile çözecekseniz;
Sorunun psikolojik ve ekonomik etkileri artarak devam ediyor,yayılma eğilimi gösteriyor ve siz bu konu da bilgi ve becerinizle yeterli olamıyorsanız , hiç zaman kaybetmeden Profesyonel Bir Pest Kontrol servisinin yardımını talep ediniz. Kişi ve kurumlar tarafından profesyonel anlayışta çalışan bir pest kontrol firmasının tercih edilmesinin sizlere getireceği avantajlar şunlardır:

Profesyonel servis:

• Çok daha yönlüdür. Alternatifli ve gelişmiş programları vardır.

  • Yaptığının arkasındadır. Müşteri memnuniyetini esas alır.
  • Teknisyenleri güvenli bir metot izler.
  • Teknisyenleri ne yapacağını tam anlamıyla bilir.
  • Teknisyenleri doğru ekipmanı, doğru ilaç ve yöntemle kullanır
  • Seçeceğiniz profesyonel pest kontrol şirketinin özellikleri neler olmalıdır?
  • Her ilaçlama yaptığını söyleyen kişi veya kuruluş Profesyonel Pest Kontrol servisi niteliklerini taşır mı? Bunu araştırmadan seçiminizi yapmayın ve bu nedenle işbirliği yapacağınız serviste aşağıdaki özellikleri aramanız kalite, başarı, sağlıklı hizmet, ekonomi ve doğru seçimi size getirecektir.

 

• Tecrübeli bir kuruluş mu? Nereden yönetiliyor?

Mümkünse işyeri ortamını görün.Yetkilileri kim? Eğitimleri, branşları, uzmanlık belgeleri var mı? Halk sağlığı hizmetine uygun mu?Ekipmanları yeterli mi? Güvenlik tedbirleri, sosyal güvenlik yasalarına uyumlu mu?Garanti ve tam memnuniyet belgesi verebiliyor mu? TSE (Türk Standartları Enstitüsü) belgesi var mı?Gelişmiş hizmete özel kurumsal programlar sunabiliyor mu? Şartlarınıza ve ihtiyacınıza uygun program ve dosya sundu mu?Hizmeti iyi dökümante edebiliyor mu? Raporlama sistemi nasıl?Referansları nelerdir?Kullandığı ilaçlar ve metotları hakkında sizi aydınlatıyor mu?Ekonomi (Bu özelliği yalnız yukarıdaki profesyonel niteliklere sahip olanlar arasında dikkate alınız. Zira profesyonel olmayan servisin verdiği ucuz fiyat ek külfete, zahmete ve dolayısı ile zarara sebep olabilir.)Neler yapacaksınız?

• Sorunu tanıyın ve boyutunu öğrenmeye çalışın.

Kaynağını arayın; ne ile ve nereden geliyor, riskleri araştırın.Bilgi toplayıp mücadele yöntemlerini belirlemeye çalışın.İnceleme yaptırın ve servisinizi seçin.Hedef ve adımları, kullanılacak materyali birlikte saptayın. Kullanılacak ilaçlar, etki tarzı, leke ve koku yapma, ruhsat durumu, toksisitesi, kullanma dozu nedir öğrenin.Uygulama sistemi, metot ve program şeklini belirleyip hazırlatın, uygulatın ve nezaret edin.Kontrol tarihini belirleyin ve neticeyi takip edip, değerlendirmesini yaparak sorun varsa neticelendirin.Daima kalıcı çözümleri tercih edin.Raporlandırma, belgelendirme ve dosyalama yapın.