Eğer sorununuzu kendi imkanlarınızla çözecekseniz aşağıdaki önemli noktalara dikkat etmelisiniz;

• Öncelikle sorunu saptayın, zararlıyı tanıyın. Nerelerdedir, kaynağı ve sorununun boyutu hakkında araştırma yapın, uygulama alanını seçin.

• Mücadele yöntemlerini araştırın ve mümkün olan en kolay yöntemi seçip uygulayın.

• Pestisiti dikkatli seçin. Güvenli ve en az toksik olanını, en etkili ve çevreyi kirletmeyenini, ekipmanınıza uygun olanını, zararlı ile atılacak ortalama, satıha uyanını ve ekonomik olanını seçin.

• Pestisitin kullanma talimatına uyun. Etiketini iyi okuyun. • Tulum, maske gibi uygulayıcının koruyucu ekipmanını hazır edin.

• İlaçlanacak ortamda önce koruyucu tedbirlerinizi alınız.

• (Gıdaları, çocuk ve evcil hayvanları uzaklaştırma gibi).

• Uygulamada başarılı olmak için zararlının üreme alanları ve biçimi, beslenme ve barınma alışkanlıkları, pestisitin etki tarzı, süresi ve dozu ile atılış tekniği gibi faktörlere dikkat etmek gerekir.